Informace pro rodiče

 • Prosíme o hlášení změn: adresy – trvalé bydliště nebo kontaktní adresa, zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, příjmení dítěte – poté jsme vás schopni v naléhavých případech kontaktovat.
 • Poradna pro kojence a novorozence: Do poradny s sebou noste očkovací průkaz, zvací kartičku, náhradní pleny k přebalení dítěte. Do poradny si rodiče nemusejí zouvat obuv.
 • Během poradny lze jen zcela výjimečně, a po dohodě, ošetřovat z důvodů přenosu infekce nemocné děti! Prosíme, buďte ohleduplní k ostatním dětem a rodičům.
 • Do čekárny přicházejte nejpozději 30 minut před koncem ordinační doby
 • Potřebujete-li předpis trvalé medikace bez nutnosti navštívit lékaře, můžete si recept vyzvednout u sestry. Je vhodné nás předtím telefonicky kontaktovat, aby byl recept připraven.
 • Nezletilé dítě do 15-ti let věku je lékařem ošetřeno jen v doprovodu (rodiče, zákonného zástupce). Po dosažení 15-ti let věku je možné ošetřením i bez doprovodu, doporučujeme nás předem telefonicky informovat.
 • Máte-li podezření, že vaše dítě onemocnělo neštovicemi, kontaktujte nás telefonicky, nebo zaklepejte na sestru z chodby. Neštovice jsou vysoce nakažlivé infekční onemocnění a mohlo by dojít k nákaze všech v čekárně, které toto onemocnění ještě neprodělali.
 • Omluvenky nevydáváme, za nepřítomnost dítěte ve škole do 18-ti let ze zákona odpovídají rodiče. Potvrzujeme je pouze ve školou odůvodněných případech.
 • Propustky nevystavujeme, pouze potvrzujeme.
 • Při větším počtu nemocných je sestra oprávněna rozdělit pacienty podle akutnosti. O pořadí pacientů rozhoduje lékař ev. zdravotní sestra, akutní a naléhavé případy mají vždy v ošetření přednost. Lékař i zdravotní sestra se snaží urychlit chod ordinace, ale není v jejich silách vyjít vstříc okamžitě všem najednou, i když se pacient sám domnívá, že jeho požadavek je minimální.
 • Odběry bilogického materiálu (krev…) se provádí každý den od 7,00 do 7,45 hod z důvodu odvozu materiálu svozovou službou do laboratoře.
 • Za věci odložené v čekárně neneseme zodpovědnost. Proto si cenné věci a drahé oblečení berte s sebou do ordinace.
 • V době dovolené je pro akutní případy domluven zástup s MUDr. Ivanou Němečkovou – stejné patro, č. dveří 17, tel. 482 311 166