Kdo jsme

MUDr. Jozefína Mindžáková

lékařka

 • studium na Fakultě dětského lékařství UK Praha, rok promoce 1975
 • 1975 – 1978 – Dětské oddělení nemocnice v Liberci
 • 1978 – I.atestace z dětského lékařství, po atestaci práce na dětském obvodě
 • od r. 1990 práce v kardiologické poradně, v roce 1994 atestace z dětské kardiologie, souběžně s prací na dětském obvodě vedena kardiologická ambulance do r. 2010
 • od r. 2010 pouze práce na dětském obvodě

MUDr. Pavel Mindžák

lékař

 • studium na Lékařské fakultě UK Hradec Králové, rok promoce 2010
 • 2010 – 2014 práce na dětském oddělní Oblastní nemocnice Mladá Boleslav
 • 2014 – atestace z praktického lékařství pro děti a dorost, dále práce na dětském obvodě

Lenka Lopatovská

dětská sestra

 • v roce 1978 – ukončila studium na Střední zdravotnické škole v Liberci – obor dětské sestra, poté nastoupila na novorozenecké oddělení v Liberci, kde pracovala do r. 1984
 • 1984 – 1991 pracovala jako dětská sestra na dětském obvodě
 • 1991 až 2007 – Speciální a zvláštní škola pro sluchově postižené v Liberci jako dětská sestra
 • 2007 až nyní na dětském obvodě